Tag Archives: تله های جوغن

نشانه رعد و برق در تله گنج

نشانه رعد و برق در تله گنج

نشانه رعد و برق در تله گنج نشانه رعد و برق در تله گنج و دفینه نشانه رعد و برق ، به شخصی که به دنبال دفینه می باشد، اطلاعات ارزشمندی می دهد. ۱- این نشانه طلای جستجو شده ، نقره ، و یا دفینه ایی که به مقدار زیاد انبار شده می باشد. ۲- این را نشان می دهد که در طول راه ممکن است با تله های مرگ روبرو شویم. ۳- اگر یکی از این نشانه ها را نبینید، حتما در تله ایی خواهید افتاد. نشانه رعد و برق بیشتر مواقع روی سنگ ها به عنوان نماد تله مرگ آمده است، برای این نیز می تواند باشد که دفینه یاب را از محل دفینه دور کرده و نظرش را به جای دیگری جلب کند. شما باید همیشه مواظب باشید. اگر نمی دانید که متعاقبا چه اتفاقی خواهد افتاد نباید به چیزی دست بزنید، و جایش را نباید تغییر …

Read More »
Call Now Button